X

OdooTR HR Payroll | OdooTR Türkiye Bordrolama

Brüt ve Net Maaş Biçimlerinde Çalışma | Fazla Mesailer | Tüm Belge Türlerine Göre Çalışabilme | Tüm Teşvik Kanunlarına Göre Çalışabilme | Sakatlık İndirimi | Asgari Geçim İndirimi | Eksik Çalışma | Yardım, Katkı, Tazminat ve Kesintileri, Net veya Brüt Tutar Belirtilebilecek Şekilde Bordroya Getirme | Yardım, Katkı, Tazminat ve Kesintileri İçin Otomatik Girdi Kuralları Tanımlayabilme | SGK-Gelir ve Damga Vergisi Muafiyetleri | Otomatik Muhasebeleştirme | Muhasebede Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Bilgilerinin Vergi Tablosuna Aktarımı | Personelin Departmanına Göre Muhasebe Kayıtlarının Oluşması | İzinler, Resmi Tatiller ve Hafta Tatillerine Göre Otomatik Puantaj | Çarşaf Bordro Raporu | Bordroların Personele Mail ile Gönderimi | Zorunlu BES Yapısı | E-Bildirge | Raporlama | Dashboard


Kurulum: Ücretsiz
Güncelleme: Ücretsiz Versiyon Geçişi
Yedekleme: Ücretsiz (Günlük,Haftalık,Aylık)

30,00 € 30.0 EUR

30,00 ₺

Bu kombinasyon mevcut değil.


Türkiye Yasalarına göre bordroları yönetin

Personelinize Bordrolarını Mail ile Gönderin

Onaylanmış olan bordroları, dönem sonunda, personelinize mail olarak gönderin. Personelin bordro detaylarını görmesini sağlayarak bilgilendirme eksiklikleri sonucu oluşacak sıkıntıların önüne geçin.

Fazla Mesaileri Bordrolaştırın

Personel fazla mesailerini bordroya dahil edin. Olası denetimlerden ve resmi beyanlardan kolayca üstesinden gelin. Fazla Mesaileri bordrolara ayrı olarak yansıtarak ölçümlenebilir ve şeffaf bir şirket olun. 


Otomatik Muhasebeleştirme

Bordrolar onaylandığı anda otomatik muhasebeleştirme yapısı ile muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşur. Muhasebeleştirme için ayrıca zaman harcamazsınız.

İster Brüt İster Net Maaş Çalışın

Personel bazında net veya brüt maaş üzerinden çalışabilir, istediğiniz zaman çalışma şeklinde değişiklik yapabilirsiniz.

Hemen Başlayın!

Tüm Belge Bilgileri Mevcut

Sosyal Güvenlik kanunları tarafından belirlenmiş olan tüm belge bilgilerine (Normal, Emekli, Çırak, Stajyer, Maden İşçisi vb.) göre , farklı çalışma yapısındaki personel için bordrolama yapabilirsiniz. 

Tüm Teşvik Kanunlarına Göre Çalışın

Sosyal Güvenlik kanunlarına ek olarak uygulanan genel tüm teşvik kanunlarına göre bordrolarınızı hazırlayabilir, size, sektörünüze veya bölgenize özel teşvikleri rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Sakatlık İndirimleri Uygulayın 

Engelli çalışanlarınız için bordro üzerinde otomatik olarak Sakatlık indirimi uygulayabilirsiniz.

Asgari Geçim İndirimlerini Atlamayın 

Personel bazında AGİ uygulanıp uygulanmayacağını seçebilir, uygulanması halinde Dahil/Hariç olarak belirleyebilirsiniz.

Eksik Çalışmaları Yönetin

Personel Bazında eksik çalışmaları, bildirimlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde yönetebilirsiniz. 

Net veya Brüt Tüm Ek Yardım ve Kesintileri Ekleyin

 Ek Yardım ve Kesintilerinizi Net veya Brüt tutar üzerinden hesaplayabilirsiniz.

Departman Bazında Muhasebe Kayıtları

Odoo'da yer alan Analitik Yapısını kullanarak, otomatik oluşan muhasebe kayıtlarında, personelin bağlı olduğu departman bilgisinin olması sağlanabilir. Bu sayede departman bazında personel giderlerinizi raporlamanız çok kolaydır. 

E-Bildirge Gönderin

Onaylamış olduğunuz bordroların, dönem sonunda, İş yeri bazında E-Bildirgesini XML olarak indirebilir, SGK E-Bildirge yapısına dosyayı aktararak bildirgenizi çok kolay verebilirsiniz.

Otomatik işlemler

Otomatik Ek Yardım ve Kesintiler Oluşturun

Girdi Kuralları yapısı sayesinde, Ek Yardım ve Kesintiler için, detaylı filtreleme yapabilir, bir yapıda kurallar oluşturabilirsiniz. Bu sayede, bu kuralların belirli bir dönemde veya süre kısıtsız olarak bordrolara otomatik kayıt üretmesini sağlayabilirsiniz.

Otomatik SGK-Gelir ve Damga Vergisi Muafiyetleri Uygulayın

Ücret kuralı üzerinde yapılandırma ile, Bordro üzerinde, ücret, ek yardım ve kesintiler için  SGK, Gelir ve Damga Vergisi Muafiyetleri uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

İzinler, Resmi Tatiller ve Hafta Tatillerine Göre Otomatik Puantaj 

Personelin kullandığı izinler, bordro dönemi içindeki hafta tatili ve resmi tatiller bordro çalışma günleri içine otomatik olarak yansır.

Otomatik Zorunlu BES Yapısı

İstediğiniz personeliniz için Otomatik Zorunlu BES uygulanmasını sağlayabilir, istediğiniz zaman kesintiyi durdurabilirsiniz.

kolay raporlayın

Çarşaf Bordro Raporu Alın

Tüm şirketiniz için, veya belli bir personelin belli bir aralığı için toplu olarak Çarşaf Bordro Raporu (Excel) alabilir, bu rapor üzerinden, genel kontrollerinizi yapabilirsiniz.

Bordro Kalemlerini, Çalışma Günlerini, Yardım ve Kesintileri Pivot Raporlama

Odoo Bordro rapoları ile, bordro kalemlerini, çalışma günlerini, yardım ve kesintileri pivot olarak çok kolay raporlayabilir, istediğiniz verileri dışarı aktarım yoluyla CSV ve Excel olarak aktarabilirsiniz.


Özellikler " OdooTR HR Payroll | OdooTR Türkiye Bordrolama "

Abonelik Aylık Ödeme , Yıllık Ödeme
Güncelleme Ücretsiz Versiyon Geçişi
Üretici OdooTR Enterprise
Hosting Dedicated Cloud (%99,9 Uptime, Sınırsız Disk) , On-Premise (İç Sunucu)
Kurulum Ücretsiz
Yedekleme Ücretsiz (Günlük,Haftalık,Aylık)
Model SaaS
Destek Standart (5x8 Sınırsız Ticket) , Premium (6x8 Sınırsız Ticket, Telefon) , Premium+ (7x24 Sınırsız Ticket, Telefon)
Doküman Ücretsiz Türkçe Kullanıcı Yardım Kılavuzu
En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.