X

Odoo SMB | Kobi Çözümü

Müşteri İlişkileri Yönetimi | Satış Yönetimi | Dijital Belge İmzalama | Abonelik Yönetimi | Proje Yönetimi | Timesheet Faturalama | Depo ve Stok Yönetimi | Dış Ticaret Takibi | Faturalama | Finans Yönetimi | E-Fatura | E-İhracat Fatura | Personel Bilgileri Takibi | Personel Masraf Yönetimi | Çoklu Dil Desteği | Çoklu Şirket Desteği | Hatırlatmalar | Mobil Uygulama | Raporlar | Dashboard

18,00 € 18.0 EUR

18,00 ₺


KOBİLer İçin İdeal BULUT Çözüm Paketi

Rol Bazlı Yetkilendirme

Kullanıcılar arasında yetkileri paylaştırın, işleri daha kolay kontrol edin.

Özelleştirmeler

Ekran, iş akışları, çıktılar ve yetkileri taleplerinize göre özelleştirin.

Potansiyel Müşteri Takibi

Müşteri adaylarınızı sınıflandırın ve potansiyel müşterilerinizi takip edin.

Teklif ve Sipariş Takibi

Satış ve satın alma siparişlerinizi hem stok hem de muhasebe ile ilişkilendirin ve kolayca takip edin.

Dijital Belge İmzalama

Belgelerinizi E-imza ile imzalayın zamandan kazanın.

Abonelik Sözleşme Takibi

Yinelenen faturalarınızı kolaylıkla kontrol edin ve müşteri ilişkileriniz için referans oluşturun.

Periyodik Otomatik Faturalama

Dönemsel faturalarınız belirttiğiniz tarihlerde ve aralıklarda otomatik olarak müşterinize gönderilsin.

Proje ve İş Takibi

İşlerinizi kullanıcılar arasında paylaştırın ve görevler atayın, projeleri kolayca yönetin.

Timesheet Takibi ve Faturalama

Hizmetlerinizi, saat biriminde faturalandırın, hangi personelin ne kadar zaman harcadığını kolayca yönetin.

Depo, Stok, Seri-Lot Takibi

Ürünlerinizin depo konumlarını konumlandırın lotlar ile takip edin ve envanterinizin bilgilerini güncel olarak takip edin. 

Ürün ve Varyant Takibi

Ürünleri tanımlayın ve aynı ürün için çeşitli varyantlar atayın. Örneğin beden, renk, hafıza seçenekleri verilebilir.

Dış Ticaret Takibi

Dış Ticaret için gerekli standartlar ile çalışın, işlerinizi kolaylaştırın.

Satış ve Alım Fatura Takibi

Müşteri ve tedarikçi faturalarını panel üzerinden kolayca takip edin, faturalarınızı uzlaştırın.

Müşteri ve Tedarikçi Takibi

Müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi özelliklerine göre takip edin, satış ve satın almaları her an kontrol edin.

Tahsilat ve Ödeme Takibi

Alacak ve borçlarınızı kolayca takip edin, kolayca uzlaştırma yapın veya raporlar halinde inceleyin.

Banka, Kasa, Çek-Senet Takibi

Tüm banka hesaplarınızı entegre edin, çek ve senetlerinizi yönetin ve durumlarını takip edin.

Dövizli İşlemler ve Kur Takibi

Tüm işlemlerinizi güncel döviz kurları ile gerçekleştirin ve ona göre raporlar alın.

E-Fatura/ E-Arşiv Takibi

E-Fatura entegrasyonu gerçekleştikten sonra faturalarınızı E-Fatura/ E-Arşiv halinde kullanın ve kolayca takip edin.

E-İhracat Fatura Takibi

E-İhracat faturalarınızı standartlar ölçüsünde onaya gönderin ve transfer işlemlerine başlayın.

Personel Bilgileri Takibi

Personellere dair tüm bilgiler takip edin ve yapılacak işlemlerde kolaylık sağlayın.

Personel Masraf Talebi ve Takibi

Personel masraflarını belgeleri ile takip edin.

Kolay Veri Aktarım Şablonları

Eski sistemdeki verilerinizi ya da farklı formatta bulunan verilerinizi sistemin içine kolayca aktarın ve kaldığınız yerden devam edin.

Çoklu Dil Desteği

Birden fazla dil desteği ile daha rahat kullanım seçeneği.

Çoklu Şirket Desteği

Aynı çatı altında birden fazla şirketi bilgileri karışmadan yönetin.

Mobil Uygulama (IOS & Android)

Tüm işlerinizi mobil olarak IOS ve Android işeletim sistemlerinde kolayca yönetin ve hiçbir işi aksatmayın.  


Kobilere hitap eden bulut iş çözümlerini ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz

Odoo Bulut Kobi çözüm paketleri ile tıkanmadan büyüyün

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.