Mali Yıl Kapanışı-Yeni Mali Yıl Açılışı

Giriş

Yıl sonlarında Mali Yıl Kapanışları için güncellenen bu eklenti sayesinde artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yıl sonu kapanışlarını yapabilirsiniz. Bunlar için sistem gereksinimi olarak yapılması gereken tek şey kayıtların doğru olması ve yıl sonu için vergi hesabının yapılması. Mali yıl kapanışı hakkındaki sistemi ikiye ayırıp anlatmakta fayda var. İlk olarak otomatik olarak ayarlanmış 'Yapılandırma' kısmı, ikincisi ise nasıl mali yıl kapanışı yapılacağını anlatan 'Uygulama' kısmı.

 

Yapılandırma

Öncelikle Mali Yıl Kapanış eklentisinin yapılandırma kısmını inceleyelim.


Bunun için Muhasebe modülü içerisinde Yapılandırma bölümünde bulunan Mali Yıl Kapanışı>Kapanış Şablonlarına gitmemiz gerekir. Buraya girdiğimizde önümüze çıkan ekran da 'Mali Yıl Kapanışı' adında bulunan ve 7 Kayıt içeren bir şablon mevcuttur. Bu 7 şablon kapanış işleminin aşamalarını aktarmaktadır. Bunları da birazdan birer birer inceleyeceğiz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Kapanış Yılı- Kapanış Şablonları Yol Haritası

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Kapanış Şablonu Ekran Görüntüsü

 

 

 

Mali Yıl Kapanış Şablonunun içine girdiğimizde ise önümüze çıkan ekranda şablonun isminin olduğu ekran göreceğiz. Ayrıca hangi Hesap Planı için Mali Yıl Kapanışı uygulanacağını seçebilirsiniz (bazı firmalar birden fazla hesap planı ile çalışabilirler). Bunun yanında ismin hemen altında bir check-box göreceksiniz. Bu kutu hesaplarda bulunan taslak hareketlerin kontrol edilip edilmemesine karar verme kutusudur. Bu kutu işaretli ise hesaplamalarda taslak kayıtlar kontrol edilir ve var ise uyarı verilir. 


Bunların hemen altında ise 7 satırlık bir yapılandırma detayı göreceksiniz. Bu detaylardaki satırlar Gider Hesap Kapanışları, Gider Hesap Yansıtmaları, Gelir Hesap Kapanışları, Net Kar&Zarar, Net Kar&Zarar Virmanı, Mali Yıl Kapanış ve Mali Yıl Açılışı satırlarıdır. Bu satırların kendine özel kodları, gerekirse ters yapılandırma yapılacak hesap, uzlaştırmaya göre çalışıp çalışmayacağının seçili olduğu check-box, hareket türü ve yevmiye bilgilerini bulabilirsiniz. 


Bütün bu yapılandırma otomatik olarak yapılmış olup varsayılan olarak gelmektedir.  

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Yıl Kapanış Şablon Detayı Ekranı

 

 

 

Şimdi detaylı bir şekilde satırları inceleyelim. Satırların sırası hesaplama sırasında yapılacak işlerin sırasıdır. Mali Kapanış ve yeni yıl mali açılışı yapılmadan önce yapılması gerekenlerden oluşmaktadır. İlk satır Gider Hesapları Kapanıştır ve bu satırın detayında 700'lü gider hesaplarının yansıtma hesaplarına aktarım aşamasıdır. Yansıma hesaplarına göre bakiyeler belirlenecektir.


Ancak yıl içinde yansıma hesabı kullanılmayan durumlar için var olan ikinci satır mevcut. Bu satırın adı Gider Hesapları Yansıtmaları. Bu satırın detayında, yansıtmalar için bakiye oluşturulan hesaplar mevcuttur ve bu iki aşamadan sonra gider hesapları kısmı tamamlanmış ve gelir hesaplarına aktarılmış olur. 


Sistemde bu yapılandırma otomatik olarak oluşmuş olup tek yapılması gereken hesapların kontrolleri olmaktadır.  

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Gider Hesapları Kapanış Detaylı Görünüm

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Gider Hesapları Yansımaları Detaylı Görünüm

 

 

 

Üçüncü satırın detayına indiğimizde, onun Gelir Hesaplarının Kapanışı olduğunu görüyoruz. 6'lı detay hesaplarının kapanış bakiyelerini 690000 hesabına aktaran bir yapılandırma satırıdır. İşlem kısmında da otomatik olarak bunu yapar. Gider toplamını da 690'lı hesaplara aktarmıştık. Şimdi gelir hesaplarını da tanımladıktan sonra total bir bakiye gelir-gider için hesapta bulunur ve aradaki farktan brüt olarak kârı-zararı bulmuş oluruz.


Burada yapılması gereken işlem ise vergi toplamının müşavir tarafından hesaplanıp sisteme eklenmesi olacaktır. Bunun için müşavirin 370000 hesabına vergi toplamlarını tanımladığı bir fiş oluşturması gerekmekte daha sonra 691000 hesabını seçip karşılığı oluşacaktır ve hesaplamalarda bu hesap kullanılacaktır. Fişi oluşturmak için Müşavir > Yevmiye Kayıtları yolundan 'Oluştur' butonunu kullanıp gerekli hesapları ve tutarları seçmeniz yeterlidir. İşlemlerin hepsinde yapılması gereken tek manuel iş budur. Bu işlemin sonucunda Net Kâr ve Zarar ortaya çıkacaktır. Buda dördüncü aşama olan Net Kâr&Zarar aşamasını oluşturmaktadır. 


Buraya kadarki kısmı özetleyecek olursak;

  • 700'lü gider hesaplarını topladık ve yansıma hesaplarından toplam aldık. Eğer yansıma hesapları yoksa toplayıp hepsini 600'lü gelir hesaplarına aktardık.

  • Daha sonra 600'lü hesaplara aktarılan gider hesaplarının üzerine, gelirlerimizi de ekledik ve bunları 690'lı hesaplara aktardık. Bu hesaplamadan sonra elimizde vergisi düşülmemiş (brüt) gelir hesabı kaldı.

  • Daha sonra müşavir tarafından oluşturulması gereken bir vergi fişi oluşturduk (370000 hesapta alacak olarak 691000 hesaba borç olarak). 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Gelir Hesapları Kapanış Detaylı Görünüm

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Vergi Fişi Oluşturma Ekranı

 

 

 

Sıradaki ve dördüncü aşama Brüt Kâr&Zarar ile oluşturulan Vergi fişinin işlemi. Bu işlemde elimizde en son vergisi düşülmüş Net Kâr&Zarar kalacaktır. İşlemler 690'lı hesapta biriken gelir ve gider hesaplarının tümünden 691'li hesapta oluşan vergi fişinin hesaplanması ile gerçekleşir ve nihai olarak Net Kâr&Zarar elde etmiş oluruz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Net Kâr&Zarar Detaylı Görünüm

 

 

 

Net Kâr&Zarar hesaplandıktan sonra sıradaki ve beşinci işlemimiz bu hesabın aktarılması, yani Net Kâr&Zarar hesabının aktarılması. 690 ve 691'li hesaplarda gerçekleşen bir işlem olan ve net olarak Kâr&Zararı elde ettiğimiz bu işlemi Mali Yıl Kapanışı için 590000 hesabına aktarılması gerekmektedir. Bu aşama da otomatik olarak gerçekleşir ve yapılandırması genel için uygundur. Net Kâr&Zarar Virmanı işlemi ile, hesaplanan gider hesapları ve gelir hesaplarından vergi de düşüldükten sonra 6 ve 7 'li hesaplar kapanmış olacaktır ve 5'li hesaba aktarılmış olacaktır

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Net Kâr&Zarar Virmanı Detaylı Görünüm

 

 

 

Sıradaki ve altıncı aşama Mali Yıl Kapanış aşamasıdır. Bu aşama diğerlerinden farklı bir yapılandırma özelliğine sahiptir. Uzlaştırma check-boxı işaretli bir haldedir ve bunun anlamı, kapama onayı sonrası, açılış hareketleri ile bu kapanış hareketlerinin otomatik olarak uzlaştırılacağıdır. Mali Yıl Kapanış sihirbazı, açık durumdaki tüm hesapların bakiyelerini hesaplar ve Mali Yılı kapatmış olur. Kapanış işlemi "Borç" ve "Alacak" türündeki hesaplarda İş Ortağı ve Döviz bazında yapılır.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Yıl Kapanış Detaylı Görseli 

 

 

 

Kapanmış bir Mali Yıldan sonra, yeni yıl için Mali Açılış yapılması gerekir. Mali Açılış aşamasının yapılandırmasında diğerlerinden farklı olarak 'Ters Yapılandırma' alanında Mali Kapanış seçimi yapılmıştır. Bunun anlamı, mali kapanış kaydının, ters kayıt yöntemi ile yeni yıla aktarılmasını sağlamaktır. Bu yüzden Mali Yıl Açılışında yıl sonundan devreden hesaplar kaldığı yerden devam ediyor olacaktır. Ayrıca 'uzlaştırma' check-box'ı, mali kapanış kayıtları ile yapılacağı için burada da işaretlidir.


Bu işlem gerçekleştikten sonra Mali Yıl Kapanışı ve Mali Yıl Açılışı işlemleri başarı ile tamamlanmış olacaktır. Tüm anlatılan yapılandırmalar otomatik olarak sisteme tanımlıdır ve istisna şartlar dışında geçerliliğini koruyacaktır. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Yıl Açılışı Detaylı Görseli

 

 

Uygulama

Sistemin nasıl çalıştığını öğrendik ancak henüz sistemi nasıl çalıştıracağımızı bilmiyoruz. Bu bölümde Mali Yıl Kapanış ve Mali Yıl Açılışlarından bahsedeceğiz ve çok hızlı bir süreçten sonra Açılış/Kapanış işlemlerini gerçekleştireceğiz.


Öncelikle Muhasebe modülü üzerinden Müşavir > Mali Kapanış yoluyla kapanış işlemlerini gerçekleştireceğimiz ekrana ulaşıyoruz. Bu ekranda daha önceden (varsa) oluşturulmuş mali yıl kapanışlarını tarih detayları ile birlikte görebiliriz. Ayrıca yeni bir Mali Kapanış oluşturmak için bu ekranın sol üst kısmında bulunan 'Oluştur' butonu yardımcı olacaktır.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Yıl Kapanış Oluşturma Ekranına Gidiş

 

 

 

Sağ kısımda hangi yılı kapatacağımızı, kapanacak mali yılın başlangıç ve bitiş tarihini ve  açılış yılının ilk gününü belirleyeceğimiz alanları görüyoruz. Bunun yanında 'taslak hareketleri kontrol et' kutusunu tıklarsanız hesaplama işlemi sırasında taslak hareket kalıp kalmadığını kontrol edecektir (Kontrol ve hesaplama işlemi daha fazla zaman alacağı için , işlemler daha önce kontrol edilmiş ise yapılmaması önerilir).


Oluştur butonuna bastıktan sonra önümüze gelen ekranda yapılacak olan Mali Kapanış Yılı oluşturma ekranında ve düzenlenebilir alanlar gelecektir. Öncelikle sol kısımda kapanışı adlandırmak gerekmekte. Daha sonra kapanış şablonu seçim kutusuna geldiğimizde otomatik olarak düzenlenmiş Mali Yıl Kapanışı şablonunu seçiyoruz. Bu şablon az önce yapılandırmasından bahsettiğimiz şablondur ve işleme hazır haldedir. Şablonu yükle dediğimizde otomatik olarak yapılandırılmış hareketler gelecektir ve sol üst kısımda hesapla butonu oluşacaktır. Bu buton yardımıyla vergi fişini de oluşturduktan sonra Mali Kapanışımızı hesaplamış olacağız.


 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Yıl Kapanışı Oluşturma Ekranı

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Kapanış Yılı Şablonu Yüklenmiş Hali ve Hesapla Butonu

 

 

 

Hesapla butonundan sonra yapılandırmalar doğrultusunda kapanış işlemi gerçekleşecektir ve işlemin sonunda sağ üst kısımda 2 akıllı buton belirecektir. Bu butonlardan birisi 'Yevmiye Kayıtlar' ikincisi ise 'Yevmiye Kalemleri' butonlarıdır. 


Yevmiye Kayıtları butonu içinde kapanış işleminin sırasına göre hangi yevmiyelerin kapandığına dair 7 aşamanın da detayını görebilir, herhangi bir aşamanın üstüne tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz.


Yevmiye Kalemleri butonunda ise tüm hareket satırı detaylarını aşamalarına ayrılmadan görme ve inceleme şansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca satırlara tıklayarak daha detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. 


 

Odoo CMS - bir büyük resim

Mali Kapanış Ekranında Hesaplama Sonrası Gelen Akıllı Butonlar

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Hareketleri Göster Akıllı Butonu Ekranı

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Hareket Satırlarını Göster Akıllı Butonu Ekran Görüntüsü

 

 

 

Hesaplama işleminden sonra yapılacak kontrollerin ardından herhangi bir hata yoksa sol üst kısımda belirmiş olan ' Onayla' butonu ile Mali Yıl Kapanışını tamamlayabilir, herhangi bir hata olduğunda ise gerekli düzenlemelerden sonra sol üst kısımda bulunan 'Yeniden Hesapla' butonu yardımı ile Mali Yıl Kapanış hesaplamasını yeniden gerçekleştirebilir ve sonrasında 'Onayla' ile Mali Kapanışı sonlandırabilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

'Onayla ve  Hareketleri  Gönder' ve 'Yeniden Hesapla' butonları

 

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.