OdooTR E-Banka Kullanım Kılavuzu

E-Banka

E-Banka eklentisi, banka hesaplarınız ile Odoo arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bu bağlantıyı global bir banka hesap özeti gönderme ve alma biçimi olan MT940 ile gerçekleşmektedir. Bankadan almış olduğunuz MT940 formatındaki ekstreyi Odoo'daki banka hesaplarına tanımladıktan sonra, gerekli uzlaştırmaları yaparak muhasebe işlemlerini tamamlayabilirsiniz.


Bunun gerçekleşmesi için öncelikle bir banka yevmiyesi oluşturmak gerekmektedir. Bunun için öncelikle Muhasebe modülü içerisinde Yapılandırma > Yevmiyeler yolunu izleyerek türü 'Banka' olan yeni bir yevmiye oluşturulmalı. Oluşturulan yevmiye kaydına gerekli 'Alacak-Borç' hesapları tanımlandıktan sonra, 'Banka Hesabı' sekmesine geçip 'Banka Bilgi Akışı' alanında 'Dosya İçe Aktarma' seçiminin yapılmış olması gereklidir.  Bu işlemi var olan banka yevmiyeleri içinde gerçekleştirebilirsiniz. 


Yevmiye oluşturma detaylı bilgisi için lütfen tıklayınız.


Bu işlem gerçekleştirildikten sonra, Panelde de görebileceğiniz banka yevmiyesi üzerinde 'Ekstre İçe Aktar' isimli yeni bir buton oluşacaktır. Buraya buton yardımıyla bankadan temin ettiğiniz MT940 dosyanızı yükleyebilirsiniz. İlgili dosyayı yükleyin ve 'İçe Aktar' butonu sisteme aktarın. MT940 yüklendikten sonra sistem sizi otomatik olarak uzlaştırma ekranına götürecektir. Buradan gerekli uzlaştırma işlemlerini yapabilir ve işlemlerinizi bitirebilirsiniz.


Uzlaştırma detaylı bilgisi için lütfen tıklayınız.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Muhasebe Modülü Yapılandırma > Yevmiyeler Yolu ile Banka Yevmiyesi Oluşturma Ekranı

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Banka Yevmiyesi Oluşturma Ekranı 'Banka Hesabı' Sekmesi, 'Banka Bilgi Akışı' Seçimi

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Banka Yevmiyesi Üzerine Gelen 'Ekstre İçe Aktar' Butonu


 

Odoo CMS - bir büyük resim

Ekstre İçe Aktar Butonu ile Gelen Dosya Yükleme ve İçe Aktar Butonları

 

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.