Girdi Kurallarında Çalışma Günleri Kullanabilme

 

Bu eklenti sayesinde, girdiler oluşturulurken girdi özelleştirmeler yapılabilmektedir. Örnek olarak bazı girdileri belirli çalışma günlerine bağlı olarak kullanacak olabilirsiniz. Bir prim girdisi düşünelim ve bu prim girdisini ancak bir ayda belirli saatten fazla çalışacak kişiler hak etmiş olsun. Bu durumlarda Bordro modülü içerisinde "Yapılandırma>Girdi Kuralları" yoluyla girdi oluşturma kısmına gelmek gerekmektedir. Daha sonra kırmızı kutu içerisinde de görüleceği gibi seçilen yada oluşturulan girdi kuralı için "çalışılan güne göre" ayarlama yapılabilmektedir. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Girdi Kurallarını Çalışılan Günlere Göre Düzenleme 

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.