Maliyet Yüklemeleri

 

Maliyet yükleme yapısı, stoklanabilir ürünle ilgili ek maliyetlerin, stok transferleri bazında ürün maliyetlerine yüklenmesini sağlar. Ek maliyetlerin, ürün maliyetlerine yüklenmesinde, Odoo'da çeşitli yöntemler mevcuttur (eşit bölme, hacime veya ağırlığa bölme gibi).


Maliyet yüklemelerini etkin hale getirmek için Yapılandırma>Ayarlar yolunu izleyiniz.


Daha sonra Maliyet Yüklemeleri bölümüne gelip kutucuğu işaretleyerek etkin hale getiriniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

Maliyet yüklemelerini etkin hale getirdikten sonra Operasyonlar bölümünün altında Maliyet Yüklemeleri bölümü gözükecektir. Ürünlerin maliyetlerini aşağıda verilen örnekteki gibi oluşturabilirsiniz.


Tarih: Maliyet Yüklemenin yapılacağı tarih.

Yevmiye: Maliyet yükleme yapıldığında oluşacak otomatik muhasebe kayıtlarının sınıflandırılabilmesi sağlayacak yevmiye bilgisi.

Transferler: Ek Maliyetlerin yükleneceği stok transferlerinin seçildiği bölüm. İstenildiği kadar transfer etiket mantığında seçilebilir, fakat işlem süresi performansı için belli bir sayının üstünde transfer var, ise parçalanarak birden çok maliyet yükleme kaydında yapılması daha doğru olacaktır. Maliyet yükleme, bu stok transferleri içinde yer alan tüm stoklanabilir ürünlere yapılacaktır.


Maliyet Satırları: Ek maliyetin yer aldığı Maliyet Yükleme Türleri burada seçilir. Hesap, ek maliyetin yer aldığı ve maliyet yükleme sonucu alacaklanacak hesaptır. Bölme metodu, maliyet yükleme türü üzerinden otomatik olarak gelir ve işlem bazında manuel değiştirilebilir. Maliyet alanına yükleme tutarı yazılır.


Değerleme Düzeltmeleri: Maliyet Satırları girildikten sonra, hesapla butonuna basılır ve bu bölüme maliyet yüklemesi yapılan ürünlere yükleme bilgileri gelir. Ürün bazında ek yükleme tutarları burada görülebilir.


Önemli Not:Maliyet Yükleme işlemleri onaylandıktan sonra iptal edilemez. Eğer işlemde bir hata sözkonusu ise ve maliyet yükleme geri alınmak isteniyor ise, ilgili maliyet yükleme kaydı kopyalanıp, Maliyet Satırları eksi (-) değer yazılarak  bir Negatif Maliyet Yükleme kaydı oluşturulabilir.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Maliyet Yükleme Türü

 

Maliyet Yükleme Türü bölümü, ek maliyetlerin, ürünlerin maliyetlerine yüklememizi sağlayan hizmet kartlarını açtığımız bölümdür. Bu ürünlerdeki ek maliyetlerin ürün maliyetlerine yüklemesinde dağıtımın nasıl olacağı, "bölme metodu" alanından, eşit , miktara, hacme, ağırlığa ya da mevcut maliyete göre seçilerek belirlenebilir.


Şirketler için maliyet oldukça önemli bir konudur. Çünkü şirket karlılığı ürün maliyetlerine göre ortaya çıkar.


Maliyet Yükleme Türü bölümüne Yapılandırma > Maliyet Yükleme Türü yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz. Daha sonra "Oluştur" butonunu seçerek maliyet yükleme türünüzü oluşturabilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra aşağıdaki sayfayı görebilirsiniz. Burada maliyet yüklemesi için gerekli tüm bilgileri görebilirsiniz. Ürünün adı, görseli ve hangi iç kategoriye ait olduğu bilgileri girilebilir. Daha sonra Bölme metodu (eşit, miktara göre, mevcut maliyete göre, ağırlık olarak, hacim olarak) adında bir bölüm göreceksiniz. 


Bölme Metodu: Bölme metodunda gireceğiniz çeşit ürünün maliyetinin hesaplanmasını etkileyecektir. Bölme metodunu eşit girdiğinizde ürün maliyetleri (nakliye, üretim, yan maliyetler gibi) ürünler için eşit bölünecektir. Miktara göre seçtiğinizde sistem otomatik olarak irsaliyedeki ürünlerin miktarına göre maliyet dengesini dağıtacaktır. Mevcut maliyete göre metodunda ise sistem ürünlerin mevcut maliyetlerine göre dengelemeyi kurar. Ağırlık ve hacim olarak da ise ürünlerin ağırlık ve hacim bilgilerine göre maliyetlerin girilmesini sağlar. 

Maliyet: Ürünün maliyetini manuel olarak girebileceğiniz alandır

Gider Hesabı:Ürün maliyetlerinin karşılanacağı bir gider hesabı belirlemeniz gerekmektedir. Ayrıca ürünün türünü hizmet, sarf malzeme veya stoklanabilir ürün olarak girebilirsiniz. Örneğin kalem hem transfer edilebildiği hem de stoklanabilir ürün olduğu için stoklanabilir ürün kategorisine girmektedir.

Ürün Türü: Ürünün sarf malzeme, stoklanabilir ürün veya hizmet mi olduğunuz bu alandan belirleyebilirsiniz. Örneğin kalem stoklanabilir bir üründür.

 

Odoo CMS - bir büyük resim
En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.