PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi)

 

Odoo PLM ile üretimdeki aşamalarınıza anlık müdahelelerde bulabilir ve bunları çeşitli aşamalar ile onay mekaniması kurabilirsiniz. Ürün ağaçlarındaki değişiklikleri düzenleyerek bildirebilir ve mühendislik değişikliği emri yaratabilirsiniz. Bunların hepsi için öncelikle Uygulamalar menüsünden ilgili uygulamayı yüklemek gerekmektedir. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

PLM Kurulum Dosyası

 

Panel

 

Panel kısmı modülün içine girdiğinizde karşılaşılan ilk ekrandır. Burası daha önceden Yapılandırma bölümünden oluşturulmuş olan ECO (Mühendislik Değişim Emirleri)'yu hızlı bir şekilde inceleme alandır. Bu alanda hızlı bir şekilde aksiyon alabilir, ilgili türdeki Mühendislik Değişimlerini inceleyebilir, gerekli revizyonları yapmak için ilgili değişikliklere gidebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

PLM Panel

 

Değişiklikler

Mühendislik Değişiklik Emirleri

Mühendislik Değişiklik Emirleri, türlerine göre yapılacak değişiklikleri aşamalara göre ayıran bir ekrandır. Bu ekrandan yeni ECO oluşturmak için sol üst kısımda bulunan 'Oluştur' butonuna tıklamanız gerekmekte ve gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekmektedir. 


Yeni bir ECO oluşturma ekranında değişikliğin kısa bir açıklaması, gerekli ürün ve ürün ağaçları seçilebilir. Bir sorumlu atanabilir ve değişiklik için bir tarih belirlenebilir. Ayrıca daha sonra incelenecek 'ECO Aşamaları'nı da buradan düzenleyebilir ve değişiklikler ile ilgili 'Onaylama' mekanizması oluşturulabilir. Bu düzenlemelerden sonra sol üst kısımda bulunan 'Yeni Revizyon Başlat' butonu yardımı ile değişiklikleri başlatabilirsiniz.


Başlattıktan sonra otomatik olarak değişiklik ekranında sağ üst kısımda 'ürün ağaçları' akıllı butonu oluşacaktır, buradan üretim ile ilgili değişmesi gereken malzemeleri düzenleyebilir ve onaylama sürecine dahil edebilirsiniz. Ayrıca ekrana 'BoM Değişiklikleri' bir sekme dahil olacaktır. Bu sekmeden ürün ağacında hangi değişikliklerin yapıldığını basitçe görebilirsiniz. Daha sonra gerekli aşamaya çekerek devam edebilirsiniz.


Ayrıca 'Yeni Revize' başlatıldıktan sonra gelen diğer akıllı buton olan 'Ekler' sayesinde ECO üzerine ürüne uygulanacak olan 'özellikler', 'çizimler' gibi dosyaları ekleyebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Değişiklikler > Mühendislik Değişiklik Emirleri Ekran Görseli

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Yeni Mühendislik Değişiklik Emirleri Oluşturma Ekranı, Yeni Revizyon Başlat Butonu, Düzenlenmiş Onaylamalar ve Aşamalar 

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Revizyon Başlatılmış ECO'da Ürün Ağacı Akıllı Butonu ve BoM Değişiklikleri Sekmesi

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Üzerine Dosya Eklemek için Akıllı Buton

 

Ana Veri

Ürünler

Ürünler kısmı, sattığınız, üretimde harcadığınız yada hizmet olan ürünlerin oluşturulduğu alandır. Bu alana Ana Veri > Ürünler yoluyla erişebilirsiniz. Tıkladığınızda tüm ürünleri görebileceğiniz görünümde olacaktır. Daha sonra sağ üst kısımda bulunan 'Görünüm' butonları yardımı ile görünümü değiştirebilirsiniz. Ayrıca sol üst kısımdaki 'Oluştur' butonu yardımı ile yeni ürünler oluşturabilirsiniz.


Oluşturma ekranında, ürüne dair tüm bilgiler mevcuttur. Bir çok modülden ulaşılabilen 'ürünler' ekranından farkı yoktur. Bu ekranda ürüne dair hemen her detay bulunmaktadır. Ürünü oluşturduktan sonra üst kısımdaki akıllı butonlar yardımı ile websitesinde ürünü yayınlayabilir, güncel ve muhtemele stok durumları, ürünün stok hareketleri, ihtiyaç kuralı, yapılan satışlar, satın almalar, rotalar, ürün ağaçları, ekler gibi birçok veriye hızlıca erişebilirsiniz.


Ayrıca ürün oluşturma esnasında ürününüz için birçok parametreyi farklı durumlar için ayarlayabileceğiniz sekmeler mevcuttur. Genel Bilgiler sekmesinde ürünün türünü, satış fiyatını, maliyetini, ölçü birimini vb düzenleyebilirsiniz. Varyantalar sekmesinde ise, ürünün renk, beden, kapasite gibi nitelik değerlerine göre sınıflandırma yapabilir daha sonra gerekiyorsa varyantlara fiyat farkları da koyabilirsiniz. Satış sekmesinde web sitesi ve pos için uygunluklarını ve özelliklerini belirleyebilirsiniz. Satın alma sekmesinde bu ürün için tedarikçiler atayıp otomatik gerekirse fiyat güncellemeleri yapabilirsiniz.  Stok sekmesinde ise ürünün rotalarını, izlenebilirlik ayarlarını yapar fiziksel bilgilerini kaydedebilirsiniz. Faturalama sekmesinde ise, ürün satış ve satın almaları ile ilgili muhasebe yapılandırmalarını düzenleyebilir, çalışma sisteminize göre sipariş teslim ayarlarını yapabilirsiniz. Notlar sekmesinde ise ürün için müşteri açıklamaları, gerekli özellik tanımlamaları yapabilir, daha sonra bunları webde yayınladığınızda gösterebilirsiniz.


Ürün oluşturduktan sonra yada var olan bir ürün üzerinde sol üst kısımda bulunan 'Stok Miktarını Güncelle' butonu yardımı ile ürünün stoktaki miktarını manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Ana Veri > Ürünler Ekranı, Oluştur Butonu (sol üst) ve Görünüm Butonları (sağ üst)

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Ürün Oluşturma Ekranı, Stok Miktarını Güncelle Butonu (sol üst), Akıllı Butonlar (üst kısım ve sağ kısım), Ürün Ana Özellikeri (ürün adının hemen altı) ve Ürüne Dair Yapılandırma Sekmeleri (orta sol kısım)

 

 

Ürün Ağaçları

Ürün Ağaçları (Bill of Materails - BoM), üretimde kullanılan ürünleri tanımlamakta kullanılır. Üretilen ürün için harcanan ürünlerin miktarını belirlemeye yarar. Ürünün, üretim reçetesidir de denebilir. Ürün ağaçları kısmına Ana Veri > Ürün Ağaçları yoluyla erişebiliriz. İlk ekranda üretilen ürünler görünür. Bu ürünler BoM'a sahiptir ve detayları incelenebilir. Ayrıca sol üst kısımdaki 'Oluştur' butonu yardımı ile yeni reçeteler oluşturabilirsiniz. 


Yeni bir ürün ağacı oluşturma ekranında ilk olarak hangi ürün için bir reçete oluşturulacağını, varsa varyantını seçmelisiniz, daha sonra ne kadar üretim için ne kadar malzeme harcanacağını seçmelisiniz. Var ise referansı belirttikten sonra, BoM türündeki seçiminizi yapın. 'Bu ürünü üretin' seçeneği ile ürün üretiminde kullanılacak listeyi hazırlarsınız, ancak üretim için gerekli malzemeler, satış siparişlerine göre harcanır ve stoktaki bitme sorununda satın alma siparişi oluşturun. 


Bileşenler sekmesinde, seçtiğiniz ürünün üretilmesi için gerekli bileşenleri adetleri ile birlikte seçebilirsiniz. 'Diğer' sekmesinde ise üretime ait operasyon bilgilerini (stok modülünden oluşturulmaktadır) güncelleyebilir, üretim hazırlığı ile ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz.


Ayrıca var olan ürün ağacına dair herhangi bir ECO mevcut ise, sağ üst kısımdaki akıllı buton yardımı ile görülebilir. Bu sizi değişiklikler kısmına  götürecektir.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Ürün Ağaçları Oluşturma Ekranı, BoM Türü (orta sağ), ECO'lar Akıllı Butonu (sağ üst) ve Bileşenler Sekmesindeki Ürünler

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Ürün Ağaçları Oluşturma Sayfası 'Diğer' Sekmesi

 

Raporlama

ECO'lar

Yapılmış olan ECO'ların raporunu almak için Raporlama > ECO'lar yoluyla erişebilirsiniz. Yaptığınız değişikleri farklı görünümlerde raporlayabilirsiniz. Bu görünüm şekilleri sağ üst kısımda bulunan butonlar yardımı ile ayarlanabilmektedir. Grafik ve Pivot görünümde raporlama yapılabilmektedir. 


Grafik görünümde sol üst kısımdan tercihinizi değiştirebilirsiniz. Ölçmek istediğiniz veriyi ise sol kısımdaki butonların yanında bulunan 'Ölçüler' yardımı ile değiştirebilirsiniz.


Pivot görünümde ise raporu talebe göre kırabilirsiniz, ve oluşturduğunuz raporu sol kısımdaki butonlar yardımı ile XLS formatında indirebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Pasta Grafik Görünümünde Rapor

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Pivot Raporlama ve Download Butonu

 

Yapılandırma

ECO Aşamaları

ECO Aşamalarına Yapılandırma > ECO Aşamaları yoluyla ulaşabilirsiniz, ancak menüde görebilmek için Ayarlar kısmından 'Geliştirici Modu Etkinliştir'meniz gerekmektedir. ECO aşamaları ekranına geldiğinizde var olan ECO aşamaları ve sol üst kısımda bulunan 'Oluştur' butonu ile yeni aşama tanımlayabilirsiniz. ECO aşamaları, Mühendislik Değiştirme Emirlerini aşamalarını yönetmeyi sağlamaktadır. 


Oluşturma ekranında aşamaya dair onay mekanizması ve onaylayan kullanıcı ataması yapılabilmektedir. 

Odoo CMS - bir büyük resim

Yapılandırma > ECO Aşamaları Ekranı 

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Aşamaları Oluşturma Ekranı

 

 

ECO Tipleri

ECO tipleri, mühendislik değişikliklerinin sınıflandırılmasına fayda sağlar. Bu bölüme ulaşmak için Yapılandırma > ECO Tipleri yolunu izlemek yeterli olacaktır. ECO Tipleri ekranında var olan ECO Tiplerini liste halinde görebilir, ayrıca yeni bir ECO Tipi oluşturmak için sol üst kısımda bulunan 'Oluştur' butonunu kullanabilirsiniz. 


ECO Tipi oluşturma ekranında, tipin ismini belirleyebilir ve bu tip için bir mail rumuzu belirleyebilirsiniz. Oluşturulan Tipler, Panelde de kolay yönetim için görünmektedir. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Tipleri Ana Ekranı ve Oluştur Butonu

 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Tipleri Oluşturma Ekranı

 

 

ECO Etiketleri

ECO Etiketlerine erişmek için öncelikle Ayarlar kısmından 'Geliştirici Modu Etkinleştir' butonu ile etkinleştirme gerekmektedir. Daha sonra PLM modülü içerisinde Yapılandırma > ECO Etiketleri yoluyla erişilebilir. ECO etiketleri, ECO'lara ait bazı özellikleri yada raporlamalarda kullanılmak üzere sınıflandırmak için kullanılabilir. ECO Etiketleri ekranında var olan etiketler bulunurken ayrıca sol üst kısımda bulunan 'Oluştur' butonu yardımı ile yeni etiketler oluşturabilirsiniz. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

ECO Etiketleri Ekranı ve Oluştur Butonu

 

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.