E-Fatura ile Stok Bağlantısı

 

E-faturanın stok ile olan bağlantısı, İrsaliye üzerinde İş Ortağı üzerinde yer alan "E-Fatura Kayıtlı Kullanıcı" alanını ve E-fatura"ya bağlama sihirbazını ekler. Bu sihirbaz yoluyla,  ilgili iş ortağınını taslak durumdaki gelen e-faturaları ile irsaliyeler arasında bağlantı sağlanır. 

E-fatura gönderim XML'in içerisine Fatura üzerindeki İrsaliyeler sayfasından irsaliye verilerinin akmasını sağlar. Bu sihirbaz sayesinde irsaliyedeki tutar ve birim adetleriyle kesilen faturadaki tutar ve birim adetleri birbirleriyle örtüşür.


 

Odoo CMS - bir büyük resim


En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.