Giriş

 

E-defter uygulaması, eskiden defter-i kebir veya yevmiye defteri gibi kağıt ortamında tutulan muhasebe defterlerinin yerini alan digital bir uygulamadır. Tüm e-fatura mükellefleri E-defter kullanmak zorundadır.


E-defter kapsamında, ilgili döneme ait tüm muhasebe kayıtlarınız, şematron kontrollerinden (teknik kontroller)  geçebilecek şekilde bir dosyaya üretilir ve özel entegratör aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir. İletim başarılı olduğunda alınan berat dosyasının saklanması zorunludur. Özel enregratör tarafından, sizin yerinize e-defter ve beratlarınız Ticari kanunlarda belirtilen  süre zarfında saklanır.


Mevcutta E-defter kapsamında yer alan Yevmiye ve Büyük Defter kayıtlarınıza özel entegratör portalı üzerinden ulaşabilir ve istediğiniz zaman indirebilirsiniz. E-Defter Uygulaması

 

 

 

 E-Defter gönderimi için öncelikle e-defter uygulamasının kurulması gereklidir. Uygulama kurulduğunda, Ayarlar > Kullanıcılar&Firmalar > Firmalar üzerine "E-Defter" sayfası ekler. 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

E-Defter sayfası üzerinde "E-Deftere Kayıtlı Şirket" alanı seçildiğinde ekrana gelen, "Servis Sağlayıcı", " "Muhasebeci" ve "Nace Kodu" alanları doldurulur.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

E-Defter Dosya Hazırlama

 

E-Defter dosyası oluşturup ISIS aracılığıyla GİB'e e-defter beratı göndermek için öncelikle Yapılandırma>Dönemler yolunu izleyiniz. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

E-Defter gönderimi yapılacak olan döneminizi açtığınızda, öncelikle ilgili dönem yevmiye kayıtlarınızı numaralandırmanız gereklidir.  İlgili dönemin durumu "Açık" olduğunda ekranda görebileceğiniz "Numalandırma" butonuna basınız.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

Bu butonuna bastığınızda karşınıza numaralandırma sihirbazı gelecektir.

Numaralandırma sihirbazı üzerinde, "Giriş Sıra Başlangıç" ve "Satır Sıra Başlangıç" değerleri son kapatılmış dönem üzerinde yer alan numaralar üzerinden kalan numaralardan otomatik olarak dolacaktır. Fakat mutlaka kontrol ederek, yanlış ise manuel olarak olması gereken değerli yazınız.

"Sıfır Tutarlı Girişleri Yoksay" seçeneği, e-defter yapısında şematron kontrolüne takılmaması için otomatik olarak işaretli gelecektir. ( Eğer önden kontrol yapmak istenirse ve bu kayıtlar da görülmek istenirse, işaret kaldırılabilir. Ama bu durumda da, gönderim öncesi mutlaka işaretli halde yeniden sıralanmalıdır.) 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

Numaralandırma yapıldığında dönemin durumu "Numaralandı" olarak değişecektir.

Numaralandırmayı yeniden yapmak için "Dönemi Yeniden Aç" butonu kullanılabilir. Aksi halde "Dönemi Kapat" butonu ile dönem kapatılır.


 

Odoo CMS - bir büyük resim

"Dönemi Kapat" butonuna basıldığında,  bir onay sihirbazı gelecektir. Sihirbaz üzerinde belirtilen kutucuk işaretlenir ve "Dönemi Kapat" butonu ile dönem kapatılır.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

Dönem kapama işlemi sonrası dönemin durumu "Kapalı" olarak değişecektir. Artık E-defter gönderimine geçilebilir. Bunun için "E-Defter Gönder" butonuna basılır.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

"E-Defter Gönder" butonuna basıldığında, şematron kontrollerinden geçebilecek, dosya bilgisayarınıza indirilecektir.

Bu dosyayı özel entegratör portalı üzerinden yükleyip e-defter berat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.