Odoo Community & Enterprise

Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş., Anıl Tan Sağır

Birlikte daha güçlü...


2015 yılında iş modelimizde öncü bir modele yol açtık. Açık kaynak kodlu yazılım geliştirip müşteri hizmetleri satışı yapmak yerine, açık çekirdekli iş modeline geçtik. Açık kaynaklı yazılımımız olan Odoo Community'e ek olarak, Odoo Enterprise altında bir takım uygulamalar geliştirdik. 


Ticari bir bakış açısıyla bu değişim oldukça gerekliydi. Hizmet alanındaki kar marjları yazılım tedariklerini finanse etmeye yetmiyordu ( ürünü geliştirmek için yapılan büyük yatırımlar, marka yaratmak ve bunu partnerler aracılığıyla dünyaya yaymak). Ek olarak, gelir akışımız sürdürülebilir değildi. Yeni müşteriler ilk yıl için destek hizmeti için ödeme yapıyorlardı fakat her şey yolunda gittiğinde bir sonraki yıl aboneliklerini yenilemiyordu. 


Açık kaynak açısından bakacak olursak da değişim oldukça gerekliydi. Değişim gösteren bir pazardayız; müşteri beklentileri ve rakipler hızla değişiyor. Ürüne büyük yatırımlar yapmasaydık, Odoo Community muhtemelen birkaç yıl içinde diğer açık kaynak ERP'lerde olduğu gibi modası geçmiş bir yazılım olacaktı. Dolayısıyla, açık kaynak yazılımını geliştirmesi adına daha fazla yazılım uzmanı işe almak için sürdürülebilir bir gelir akışına ihtiyacımız oldu.


Bu tarihten itibaren, muhteşem bir yolculuk başladı. 2015 yılında ticari açıdan ayda 500 K€ kaybediyorduk. Yalnızca bir kaç haftayı çıkarabilecek naktimiz vardı. 2016 yılının sonuna doğru nakit akışımız ayda 500 K€ olarak positif bir seyir sergiledi. Bundan Community de oldukça faydalandı: Artık Odoo Community'i sürdüren ve geliştiren 4 kat daha fazla yazılımcımız mevcut (180 yazılımcı).


Bu düşüncenin arkasında iki ürünün birbiri ile çakışmasını engellemek vardı. (Odoo Community ve Odoo Enterprise). İki ürünün birbiri ile çakışması yerine Odoo Enterprise ürününü Odoo Community ürününe bağımlı yaptık. Bu yolla bir ürünün başarısı diğer ürünün başarısına olumlu bir etki sağladı. Odoo Enterprise, Community kullanıcılarının yarattığı görünürlükten fayda sağlamakta, Odoo Community ise Odoo Enterprise'da gerçekleştirilen iyileştirmelerden fayda sağlamaktadır. 


Yeni bir özelliğin Odoo Community'e veya Odoo Enterprise'a gitmesi gerektiğine nasıl karar veriyoruz?


Çoğu geliştirmelerimiz, yeni uygulamalar ile değil mevcut modellerin iyileştirilmesi ile alakalıdır. Bu anlamda, community modülü için olan iyileştirmeler community modelinde, enterprise için olan iyileştirmeler ise Odoo Enterprise'ın içinde geliştirilir. 


Hem Odoo Community'i hem de Odoo Enterprise'ı iyileştirmemiz için gerekli nedenlerimiz var:


  • Odoo Community'nin avantajı birçok kullanıcıyı Odoo'ya getirmektir ve tek uygulama sunan rakipleri bitirmektir. (oldukça kaliteli ve ücretsiz bir şeye karşı rekabet edebilmek bir hayli zordur)

  • Odoo Enterprise'ın amacı ise gelir getirmesidir. Bu gelir de ürünün geliştirilmesine harcanmaktadır. 


Amacımız Odoo Community ve Odoo Enterprise arasında bir denge kurmaktır. Daha fazla kullanıcı çekmek için iyileştirmelerimizin %80'ini açık kaynaklı yazılıma, %20'sini ise daha fazla gelir elde etmek için Odoo Enterprise'a ayırmamız gerektiği görüşündeyiz. Odoo Enterprise'dan elde edeceğimiz gelir bize açık kaynak yazılımını geliştirmek için daha fazla yazılımcı işe alma imkanı verecektir. Açık kaynak veya Odoo Enterprise seçmenin bir diğer yöntemi ise uygulamanın doğası ile alakalıdır:


  • Yüksek değerli niş bir pazarsa: Odoo Enterprise daha uygundur (milyonlarca kullanıcı getirmeyecek, böylece ürünü kolay bir şekilde satabileceğiz).

  • Eğer açık kaynak yazılımı olan geniş pazarsa, Açık Kaynak modülünü tercih ederiz (gelir elde etmeyeceğiz, fakat milyonlarca kullanıcıyı Odoo'ya çekeriz) 


Odoo 13 için tasarım aşamasında olan uygulamalardan iki örnek:


  • Yeni eLearning & Certification uygulamaları açık kaynaklı olacak: milyonlarca kullanıcıya erişim potansiyeli var (okullar & üniversiteler), bu alanda faaliyet gösteren bir sürü rakip var. Bu da tekelleşmeyi zorlaştırıyor. 

  • Alan Hizmet Yönetimi uygulaması Odoo Enterprise için olacak; oldukça niş bir pazar (şirketlerin ~5%'i), fakat tekelleşme imkanı var çünkü mevcut rakiplerin ürünleri oldukça eski. 


 Elbette bunlar altın kurallar değil. Bazı istisnalarda bulunabiliriz. 


Alan Hizmet Yönetim uygulamasının açık kaynak uygulamasına bağımlı olduğunu dikkate almak gerekir (proje yönetimi, faturalama, satış vb.). Alan hizmetleri için yaptığımız geliştirmelerin bir kısmı açık kaynak ürününe de katkıda bulunmaktadır.


Sınırlara İnce Ayar Çekmek


2015'te projeyi acele ile gerçekleştirdik. Yeni çekirdek modeli başlatmak için, çoğu yeni özellikler Odoo Enterprise'da geliştirildi. %100 açık kaynak ve %0 ücretli özelliğimiz olduğundan %80 açık kaynak %20 tescilli hedefimize ulaşmak için Odoo Enterprise'a özellikler eklememiz gerekmekteydi. İki ürün arasındaki fark versiyonlar sayfasında detaylı şekilde açıklanmıştır.


Uygulamanın tamamen açık kaynak olması veya tamamen Enterprise olması nihai tüketici açısından daha yararlı olduğu görüşündeyim. Tescilli özellikleri olan (Odoo Community için yanıltıcı ve moral bozucu olabilir) açık kaynak uygulamalarından kaçınmak isteriz. 


Bunu uygulamak için, aşağıdaki modülleri Odoo 13 ile beraber açık kaynaklı hale getirmek için planlamalar yapmaktayız. 


CRM Lead Scoring - Açık kaynak CRM uygulamamızın bir özelliği

Kuponlar - Açık kaynak eTicaret uygulamamızın bir özelliği

E-posta Temaları - Toplu Postalama uygulaması açık kaynaklı olduğu için

Websitesi Temaları - Websitesi yapılandırma uygulaması açık kaynaklı olduğu için 

Dijital Ürünler - eTicaret uygulamasının bir özelliği olduğu için

Sadakat & Ödül Programı - Açık kaynak POS uygulamasının bir özelliği olduğu için


Tüm uygulamalarımız açık kaynaklı olmak zorunda değildir. Ancak, Odoo Community'ye bir uygulama eklediğimizde, pazarda en iyisi olması için yatırım yaparız. 


Buna ek olarak, Odoo Enterprise olmadan kullanılamayacak Odoo Community içinde yer alan kodları çıkararak Odoo Enterprise modelini güçlendirmiş olacağız:


  • Açık kaynaklı bordro uygulamasını sürdürmeyi bırakacağız çünkü kurulum aşamasında uygulamada bir sürü yapılandırma yapmak gerekiyor. (websitesi ve yazılımdan gizlendi). Onun yerine Odoo Enterprise'da yer alan kayıp özellikleri gerçek bir uygulama yapmak için geliştirmeyi planlamaktayız: fayda yönetimi, raporlar, yerelleştirmeler vb. Yerelleştirmeye daha fazla yatırım yapmaya hazırlandıkça, bu yatırımın karşılığını almak için Enterprise modelinde yapmak şart. (bordroyu niş bir pazar olarak görmekteyiz çünkü hedef kitlemiz çoğunluk olarak bordro işini dışarıdan hizmet olarak alan orta ve büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır)

  • Muhasebe: Eski rapor motorunu sürdürmeyi durdurmayı planlamaktayız çünkü artık Odoo Enterprise'da kullanılmamaktadır. Uzlaşma aracı kodu Enterprise havuzuna taşınacaktır, çünkü özellik Odoo Community'ye erişilebilir/görülebilir değildir. 

Bu değişiklikleri Ekim 2019'da piyasaya çıkacak Odoo 13 için yapmayı planlamaktayız. 


Peki bordroloma modülünün açık kaynak kodunu kullandığınızda nolur?


Açık kaynaklı kodları "kapatmıyoruz". İhtiyacınız olduğunda her zaman Odoo 12 Bordrolama'yı kullanabileceksiniz (ya da Odoo 13'e adapte edebileceksiniz). LGPL'de olan LGPL'de kalır.


Odoo 13'ten itibaren açık kaynak bordrolama motorunu sürdürmeyi bırakmış olacağız. Onun yerine tamamen bordrolama uygulaması geliştirmeye ve ülkelere uyarlamaya odaklanacağız. Eğer siz veya Odoo Community Birliği eski uygulamayı sürdürmek istiyorsa dilediğiniz gibi sürdürebilirsiniz. 


Okuduğunuz için teşekkürler!


Kaynak: https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/post/odoo-community-enterprise-532En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.